Kostprijs voor een consultingopdracht

De kostprijs van een consultingopdracht varieert naargelang de aard van de opdracht. Het is dan ook moeilijk hiervan een precieze grootorde op te geven. Voor elk project wordt een gedetailleerde offerte opgesteld op grond van de opdracht en de inlichtingen die aan de consultant worden meegedeeld.

Elke factuur is gedetailleerd en laat de klant toe op elk ogenblik de uitgevoerde prestaties na te kijken.

Kostprijs voor het vertalen van documenten

BEREKENINGSWIJZE

De berekeningen van de tarieven zijn voor iedere vertaler anders, maar algemeen genomen is de facturatie per woord de meest gangbare. Deze wijze van berekening is voor de klant de meest billijke en ondubbelzinnige. De facturatie gebeurt dan ook op basis van deze criteria.

TARIEVEN

De tarieven: 0,18 euro per woord + BTW

up level

Copyright Consultmatic sprl 2009-2021